Reiki

 

Reiki is een alternatief geneeskundige techniek van Japanse oorsprong waarbij men ervan uitgaat dat een reiki-therapeut energie kanaliseert en deze via de handen in het lichaam van de ander laat stromen om de gezondheid te bevorderen. De term ‘reiki’ bestaat uit 2 Japanse karakters, namelijk ‘rei’ (geest of ziel) en ‘ki’ (energie of levenskracht).

Reiki is een kosmische energie en dus geen persoonlijke energie. De intermediair zou deze energie slechts doorgeven en dus niet afstaan. Iedereen zou in zekere mate over het vermogen beschikken om energie door te geven. Mensen zouden zich echter moeten verdiepen om bedreven te raken in de reiki-techniek. Dankzij een zogenaamde “initiatie” zouden de energiekanalen van een aspirant-reiki-beoefenaar in gereedheid kunnen worden gebracht.

Beoefenaars van reiki en aanverwante energietherapieën plaatsen hun handen doorgaans op of nabij andermans lichaam en gebruiken kosmische energie om het energieveld van een ander te beïnvloeden.  Het doorgeven van deze energie zou overigens niet alleen op afstand kunnen worden toegepast via magnetiseren, maar ook door directe aanraking oftewel handoplegging.

De reiki-beoefenaar treedt op als intermediair c.q. medium. Hij/zij geeft universele levensenergie door aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie eigenhandig haar weg door lichaam en geest en aldaar zou deze energie een helende, voedende en harmoniserende kracht uitoefenen op de energielichamen (chakra’s) en energiebanen (nadi’s) van de cliënt.

Reiki wordt toegepast bij klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak… Maar ook ter verbetering van de algehele gezondheid en het algemene gevoel van welbevinden. Reiki wordt overigens niet door elke aanhanger gezien als een (alternatieve) geneeswijze. Sommigen zien handoplegging  veeleer als een deugddoende ervaring zonder direct, medisch behandeleffect. (bron)

Het traditionele Usui-systeem kent 3 verschillende “inwijdingen”. Een inwijding betreft een initiatie of afstemmingsritueel. Bij een inwijding wordt het trillingsgetal van het energieveld van de leerling verhoogd en krijgt de leerling nieuwe technieken aangeleerd. Bij de inwijding in de tweede graad en de derde graad worden de leerling ook de symbolen met de bijbehorende mantra’s geleerd.